Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Władysławowo jest organem prowadzącym,

Numer: 26, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Władysławowa
data wpływu: 2021-04-15, data przekazania: 2021-04-16

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Miejskiej Władysławowa, wnioskuje
do Burmistrza Władysławowa o
przygotowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Władysławowo jest organem prowadzącym, w którym uwzględniono by zmianę w tabeli dodatków funkcyjnych dla kierownika szkolenia praktycznego (ustalono by miesięczny dodatek w złotych na poziomie od 1000 – 1500).

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Kollek wiceprzewodniczący Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wydział merytoryczny: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, data odpowiedzi: 2021-08-09