Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek w sprawie przekazanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie

Numer: 30, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Kierownik RIiGK
data wpływu: 2021-08-06, data przekazania: 2021-08-06

W związku z wnioskiem radnego Tomasza Hapaniuk uprzejmie proszę o przekazanie do Biura Rady Miejskiej, w terminie do dnia 10.09.2021r., dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie.

Powyższa dokumentacja zostanie przeanalizowana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 17.09.2021r.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Hapaniuk radny Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-09-09