Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek w sprawie zmian w dokumentacji projektowej ul. Sportowej i Brzozowej we Władysławowie

Numer: 33, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Władysławowa
data wpływu: 2021-09-17, data przekazania: 2021-09-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Hapaniuk radny Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Władysławowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-10-20