Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek w sprawie zmian w dokumentacji projektowej ul. Sportowej i Brzozowej we Władysławowie

Numer: 33, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Władysławowa
data wpływu: 2021-09-17, data przekazania: 2021-09-20

  • rozszerzenie projektu o elementy zieleni urządzonej (na skrzyżowaniu ul. Spokojnej, Sportowej),
  • rozważenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych od ul. Obrońców Helu do ul. Brzozowej na terenie przyległym do posesji (kosztem projektowanych miejsc dla punktów handlowo – usługowych),
  • rozdzielenie dokumentacji projektowej dla ul. Sportowej i ul. Brzozowej na dwa zadania (w przypadku możliwości szybszej realizacji ul. Brzozowej).

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Hapaniuk radny Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Władysławowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-10-20