Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Puck w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Władysławowo

Numer: 35, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Władysławowa
data wpływu: 2021-12-09, data przekazania: 2021-12-10

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Miejskiej Władysławowa, w związku
z omawianym na posiedzeniu projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Puck w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Władysławowo, wnioskuje do Burmistrza Władysławowa o:

  • skontaktowanie się z Wójtem Gminy Puck, w celu ustalenia, czy refundacja kosztów będzie miała dwustronny charakter,
  • pozyskanie informacji, czy w ramach ww. porozumienia możliwym będzie współfinasowane pobytu dzieci w żłobku niepublicznym.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Kollek wiceprzewodniczący Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Władysławowa

Wydział merytoryczny: Referat Finansowo - Budżetowy, data odpowiedzi: 2022-04-07