Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zapytanie w sprawie uregulowania kwestii parkingów na ulicach gminnych na terenie sołectwa Chałupy oraz pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Numer: 37, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Władysławowa
data wpływu: 2022-04-06, data przekazania: 2022-04-07

Treść zapytania (interpelacji):

Radny Antoni Glembin zwrócił się z zapytaniem: czy w najbliższym sezonie turystycznym zostanie uregulowana kwestia parkingów, na ulicach gminnych, na terenie sołectwa Chałupy?

Radny Szymon Redlin zwrócił się z zapytaniem: czy Gmina może przekazać środki finansowe
na wsparcie punktów pomocowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy (w związku z dokonanym na dzisiejszej Sesji zwiększeniem wydatków budżetowych rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 2.054.454,00 zł)?

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Antoni Glembin radny
Szymon Redlin radny Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Władysławowa

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; Skarbnik Władysławowa, data odpowiedzi: 2022-04-27