Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek w sprawie przeanalizowania (uaktualnienia) zapisów Uchwały Nr LVIII/770/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Numer: 38, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Władysławowa
data wpływu: 2022-09-15, data przekazania: 2022-09-15

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Miejskiej Władysławowa, wnioskuje do Burmistrza Władysławowa o przeanalizowanie (uaktualnienie) zapisów Uchwały Nr LVIII/770/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (głównie w zakresie Rozdziału 4. Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody).

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Kollek wiceprzewodniczący Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: