Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek dotyczący oszacowania kosztów wymiany nawierzchni boisk zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo

Numer: 29, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Kierownik RIiGK
data wpływu: 2021-06-25, data przekazania: 2021-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Budzisz radny Razem Odpowiedzialnie
Dariusz Marzejon radny
Szymon Redlin radny Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-07-30