Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
41 - rozwiń Zapieczenia w budżecie Gminy Władysławowo środków finansowych z przeznaczeniem na rozbudowę pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 (w ramach przesunięć budżetowych) wniosek Anna Kollek 2023-04-13
40 - rozwiń Ustanowienie całorocznego płatnego parkingu wniosek Tomasz Hapaniuk 2023-04-14
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie świadczenia usług telefonicznych i internetowych dla podległych Gminie wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. interpelacja Damian Glembin 2022-11-09 2022-11-25
38 - rozwiń Wniosek w sprawie przeanalizowania (uaktualnienia) zapisów Uchwały Nr LVIII/770/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wniosek Anna Kollek 2022-09-15
37 - rozwiń Zapytanie w sprawie uregulowania kwestii parkingów na ulicach gminnych na terenie sołectwa Chałupy oraz pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy zapytanie interpelacja zbiorowa 2022-04-06 2022-04-27
36 - rozwiń Wniosek o uaktualnienie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę lub najem nieruchomości będących własnością Gminy Władysławowo bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Władysławowo (Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 12 listopada 2019r.) wniosek Szymon Redlin 2022-02-18
35 - rozwiń Wniosek w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Puck w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Władysławowo wniosek Anna Kollek 2021-12-09 2022-04-07
34 - rozwiń Wniosek dotyczący pozyskania informacji w zakresie trwających umów dzierżawy dla pól kempingowych zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo wniosek Tomasz Hapaniuk 2021-10-08
33 - rozwiń Wniosek w sprawie zmian w dokumentacji projektowej ul. Sportowej i Brzozowej we Władysławowie wniosek Tomasz Hapaniuk 2021-09-17 2021-10-20
32 - rozwiń Wniosek Komisji Kultury, Sportu, Porządku Publicznego Rady Miejskiej Władysławowa (dotyczy spraw różnych) wniosek Mariusz Głowienka 2021-09-16 2021-10-06
31 - rozwiń Wniosek w sprawie zabezpieczenie środków finansowych w budżecie „inwestycyjnym” (nie placówek oświatowych) na realizację wniosków komisji z wyjazdowego posiedzenia w dniu 30.08.2021r. wniosek Anna Kollek 2021-09-16 2021-10-06
30 - rozwiń Wniosek w sprawie przekazanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie wniosek Tomasz Hapaniuk 2021-08-06 2021-09-09
29 - rozwiń Wniosek dotyczący oszacowania kosztów wymiany nawierzchni boisk zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo wniosek interpelacja zbiorowa 2021-06-25 2021-07-30
28 - rozwiń Wniosek o kontynuację Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo" w latach 2021- 2023. wniosek Anna Kollek 2021-05-13
27 - rozwiń Wniosek o uszczegółowienie kosztów wykazanych w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2020 r. Centrum Kultury we Władysławowie z wyłączeniem pozycji: Wynagrodzenia osobowe z odprawiani i nagrodami jubileuszowymi) wniosek Mariusz Głowienka 2021-04-15 2021-04-28
26 - rozwiń Wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Władysławowo jest organem prowadzącym, wniosek Anna Kollek 2021-04-15 2021-08-09
25 - rozwiń Zapytanie w sprawie emisji na terenie Gminy Władysławowo sygnału 5G przez operatorów sieci komórkowej zapytanie Piotr Dettlaff 2021-02-24 2021-03-19
24 - rozwiń Wniosek w sprawie wprowadzenia ulgi dla branży gastronomicznej w opłacie za koncesję na sprzedaż alkoholu ( w ramach rekompensaty za poniesione straty w okresie pandemii) wniosek Adam Białas 2021-02-01 2021-02-24
23 - rozwiń Wniosek o rozpoczęcie prac nad zmianą zapisów Regulaminu przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe, nagród dla trenerów oraz przyznawania wyróżnień osobom wspomagającym rozwój sportu w Gminie Władysławowo oraz zwiększenia środków z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski o kwotę 100.000zł (w podziale projekty miejskie 250 tys. zł, projekty wiejskie 200 tys. zł) wniosek Mariusz Głowienka 2021-01-21 2021-05-27
22 - rozwiń Wniosek o umieszczenie w wykazie gruntów gminnych do dzierżawy działki gminnej nr 333/4. wniosek Mariusz Głowienka 2020-11-17
21 - rozwiń Wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zakup lamp antybakteryjnych do placówek oświatowych. wniosek Anna Kollek 2020-09-17 2020-10-13
20 - rozwiń Prośba o informację na temat bazy sieci komórkowej w Chałupach. zapytanie Antoni Glembin 2020-07-24 2020-09-02
19 - rozwiń Wniosek o montaż dodatkowej skrzynki z włącznikami światła na "Orliku" przy Szkole nr 2 we Władysławowie. wniosek Mariusz Głowienka 2020-03-12 2020-07-07
18 - rozwiń Wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zakup dwóch łodzi dla dzieci uczęszczających na zajęcia żeglarstwa. wniosek Mariusz Głowienka 2019-12-11 2019-12-18
17 - rozwiń Wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na doposażenie placu zabaw na ul. Szkutników oraz montaż płyt dotykowych na głównych przejściach dla pieszych we Władysławowie wniosek Anna Kollek 2019-10-24 2019-11-07
16 - rozwiń Wniosek o zabezpieczenie terenu na działce 154/10 w Chałupach pod lądowisko dla helikoptera medycznego. wniosek Anna Kollek 2019-06-13 2019-08-27
15 - rozwiń Prośba o ponowne przeanalizowanie czy zabezpieczenia ścieżki rowerowej w Chałupach są wykonane zgodnie z regulacjami. zapytanie Antoni Glembin 2019-06-06 2019-06-07
14 - rozwiń Prośba na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku. wniosek Anna Kollek 2019-05-23 2019-07-04
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie wypłat wynagrodzeń oraz dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach zarządzanych przez Gminę Władysławowo. interpelacja Grzegorz Zamek-Gliszczyński 2019-05-16 2019-05-28
12 - rozwiń Prośba o informacje dotyczące jednostek i osób biorących udział w projektowaniu ścieżki rowerowej w Chałupach zapytanie Antoni Glembin 2019-04-08 2019-04-18
11 - rozwiń Wniosek o udzielenie informacji na temat umundurowania bojowego jednostek OSP w Gminie Władysławowo wniosek Mariusz Głowienka 2019-03-14 2019-03-27
10 - rozwiń Zapytanie dotyczące podmiotu odpowiedzialnego i wysokości kosztów utrzymania "Orlików". wniosek Mariusz Głowienka 2019-03-14
9 - rozwiń Zapytania odnośnie zabezpieczenia ścieżki rowerowej, dostępu do wydzierżawionej części działki 154/10 oraz możliwości montażu dodatkowej skrzynki elektrycznej. zapytanie Antoni Glembin 2019-03-07 2019-03-21
8 - rozwiń Prośba o informacje na temat planu miejscowego i magistrali gazowe Chałup zapytanie Antoni Glembin 2019-02-26 2019-03-14
7 - rozwiń Prośba o montaż progów zwalniających przy ul. Łąkowej zapytanie Piotr Dettlaff 2019-02-06 2020-06-19
6 - rozwiń Wniosek o udostępnienie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania pojazdów typu Melex wniosek Szymon Redlin 2019-02-04 2019-02-14
5 - rozwiń Nieprawidłowe umiejscowienie znaków drogowych przy ul. Niepodległości we Władysławowie zapytanie Piotr Dettlaff 2019-02-01 2019-02-19
4 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji przez spółkę "Szkuner" dotyczących instalacji amoniaku wniosek Tomasz Hapaniuk 2019-01-21 2019-06-06
3 - rozwiń Zły stan zdrowotny drzewostanu przy ul. Starowiejskiej zapytanie Piotr Dettlaff 2019-01-17 2019-01-22
2 - rozwiń Określenie właściciela i przeznaczenia opuszczonego budynku przy drodze nr 216 u nasady Półwyspu Helskiego zapytanie Piotr Dettlaff 2019-01-17 2019-01-22
1 - rozwiń Emitowanie nadmiernego hałasu przez samoobsługową myjnię samochodową usytuowaną we Władysławowie przy ul. Gdańskiej interpelacja Piotr Dettlaff 2018-12-10 2018-12-21