Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 389.17Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
2 Raport o Stanie Gminy Władysławowo 2023 (PDF, 41.64Mb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 informacja
3 Projekt uchwały w sprawie sprawie udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania (PDF, 135.80Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
4 Załacznik nr 1 (PDF, 8.57Mb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
5 Załacznik nr 1. (PDF, 2.27Mb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
6 Załacznik nr 2 mienie komunalne (PDF, 453.53Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
7 opinia RIO o sprawozdaniu (PDF, 286.06Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Władysławowo za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2023 rok (PDF, 295.88Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
9 wniosek absolutorium - 2023r. (PDF, 529.57Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 informacja
10 opinia RIO ws. wniosku Komisji Rewizyjnej (PDF, 148.10Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 informacja
11 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024-2039 (PDF, 3.05Mb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
12 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok (PDF, 2.46Mb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół, dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym (PDF, 882.36Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy (PDF, 152.11Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXXIII/1151/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2024 (PDF, 152.95Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185 o pow. 60 m², położonej przy ulicy Sportowej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 02 (PDF, 332.37Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gminnych nr 721/1, nr 721/2, nr 721/3, nr 721/4, nr 721/5, nr 721/6 i nr 721/7 położonych w Ostrowie oraz działki nr 22/9 położonej w Jastrzębiej Górze (PDF, 2.21Mb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 71/5 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 09 (PDF, 691.04Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
19 Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do nieruchomości oznaczonej nr 190/26 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 711.15Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 26/1 i nr 27/1 położonych w Jastrzębiej Górze (PDF, 648.50Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/17 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym (PDF, 276.82Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
22 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Władysławowo: ul. Akacjowa (PDF, 459.46Kb)
III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2024r.
2024-06-19 projekt uchwały
23 opinia RIO o sprawozdaniu (PDF, 286.06Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
24 opinia RIO ws. wniosku Komisji Rewizyjnej (PDF, 148.10Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 informacja
25 Załacznik nr 1. (PDF, 2.27Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
26 Załacznik nr 2 mienie komunalne (PDF, 453.53Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
27 Załacznik nr 1 (PDF, 8.57Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
28 wniosek absolutorium - 2023r. (PDF, 529.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 informacja
29 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok (PDF, 2.46Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024-2039 (PDF, 3.05Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
31 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Władysławowo: ul. Akacjowa (PDF, 459.46Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/17 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym (PDF, 276.82Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 26/1 i nr 27/1 położonych w Jastrzębiej Górze (PDF, 648.50Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
34 Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do nieruchomości oznaczonej nr 190/26 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 711.15Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 71/5 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 09 (PDF, 691.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gminnych nr 721/1, nr 721/2, nr 721/3, nr 721/4, nr 721/5, nr 721/6 i nr 721/7 położonych w Ostrowie oraz działki nr 22/9 położonej w Jastrzębiej Górze (PDF, 2.21Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185 o pow. 60 m², położonej przy ulicy Sportowej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 02 (PDF, 332.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXXIII/1151/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2024 (PDF, 152.95Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy (PDF, 152.11Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
40 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół, dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym (PDF, 882.36Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
41 Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 389.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Władysławowo za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2023 rok (PDF, 295.88Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
43 Projekt uchwały w sprawie sprawie udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania (PDF, 135.80Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 projekt uchwały
44 Raport o Stanie Gminy Władysławowo 2023 (PDF, 41.64Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-19 informacja
45 Nr 1 z dn. 16.05.2024r_K.O (PDF, 153.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-13 protokół
46 Nr 1 z dn. 16.05.2024r_K.K (PDF, 212.94Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-13 protokół
47 Nr 1 z dn. 17.05.2024r. - K.G. (PDF, 171.31Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-13 protokół
48 załacznik nr 1 (PDF, 857.70Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-12 protokół
49 II z dn. 29.05 .2024r (PDF, 629.76Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-12 protokół
50 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP WS-2.1 (PDF, 183.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
51 załącznik nr 1 (PDF, 1.18Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
52 załącznik nr 2 (PDF, 1.10Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
53 Analiza do WS-2.1 (PDF, 112.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
54 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Władysławowo (PDF, 238.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa (PDF, 1.52Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
56 reklama-sezonowa-zal-2-7a (PDF, 2.35Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
57 reklama-sezonowa-zal-2-7b (PDF, 4.23Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
58 reklama-sezonowa-zal-2-8 (PDF, 1.03Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
59 reklama-sezonowa-zal-2-9 (PDF, 1.17Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
60 WPF (PDF, 3.39Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
61 zmiany do budżetu (PDF, 2.74Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
62 projekt UCHWAŁA - OPŁATA MIEJSCOWA 2024 (PDF, 110.89Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
63 Załącznik Nr 1.1 do uchwały o opłacie miejscowej 2024 (PDF, 867.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
64 Projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PDF, 1.23Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
65 Projekt uchwały w sprawie 5. odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej o powierzchni 10 m² położonej przy ul. Sportowej we Władysławowie (PDF, 868.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
66 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej przy ul. Sportowej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo, o łącznej powierzchni 6.641 m² (PDF, 955.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
67 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa (PDF, 130.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
68 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, określenia jej zadań i ustalenia składu osobowego. (PDF, 78.97Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
69 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych (PDF, 115.56Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
70 Projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Władysławowo w Zgromadzeniu Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej (PDF, 111.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
71 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Morskich (PDF, 109.66Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
72 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych (PDF, 85.41Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
73 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Władysławowa (PDF, 86.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
74 Projekt uchwały w sprawie określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy (PDF, 115.61Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
75 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy (PDF, 91.42Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
76 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/1185/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 (PDF, 91.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
77 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo, oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych (PDF, 118.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
78 projekt uchwały Inicjatywa Lokalna (PDF, 186.07Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
79 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (PDF, 114.52Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
80 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnejoznaczonej nr 63/2, położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 279.67Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
81 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki gminnej oznaczonej nr 110, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 07 (PDF, 320.76Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
82 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 274 położonej przy ulicy Władysławowskiej w Chłapowie, obręb ewidencyjny Chłapowo (PDF, 599.63Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
83 Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działki gminnej oznaczonej nr 395/7 położonej przy ulicy Dolnej w Chłapowie, w obrębie ewidencyjnym Chłapowo (PDF, 280.96Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
84 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działki gminnej oznaczonej nr 93/4 położonej przy ulicy Sosnowej w Ostrowie, w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 347.61Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
85 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działek gminnych oznaczonych nr 494/4 i nr 493/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 308.88Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
86 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 226/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 822.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
87 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 767.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
88 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 777.08Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
89 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/94 obręb ewidencyjny Władysławowo 02, na rzecz użytkownika wieczystego (PDF, 260.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
90 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 640/1 obr. Władysławowo 04 w trybie bezprzetargowym (PDF, 278.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
91 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/68 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym (PDF, 275.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
92 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 600/4 położonej we Władysławowie na działkę nr 49/10 położoną w Jastrzębiej Górze (PDF, 1.06Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
93 wnioske_GK_Bober (PDF, 288.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
94 projekt_uchwały_dzierżawa_dz_110)2 (PDF, 306.51Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
95 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WSR-1.2 (PDF, 622.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
96 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WŻ-1.3 (PDF, 619.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
97 Zal_graf uchw_przyst_WSR_1_2 (PDF, 971.42Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
98 Załącznik uchwała o przyst. WŻ-1.3 (PDF, 581.34Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
99 Analiza do WŻ-1.3 (PDF, 109.82Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
100 uchwala-krajobrazowa (PDF, 678.26Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
101 zal-nr-2 (PDF, 6.37Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
102 zal-2-1 (PDF, 220.40Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
103 zal-2-2 (PDF, 405.40Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
104 zal-2-3 (PDF, 489.42Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
105 zal-2-4 (PDF, 434.93Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
106 zal-2-5 (PDF, 266.82Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
107 zal-2-6 (PDF, 279.24Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
108 zal-2-7 (PDF, 268.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
109 zal-2-8 (PDF, 256.27Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
110 zal-2-9 (PDF, 524.58Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
111 reklama-sezonowa-zal-2-1 (PDF, 588.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
112 reklama-sezonowa-zal-2-2 (PDF, 1.84Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
113 reklama-sezonowa-zal-2-3 (PDF, 274.59Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
114 reklama-sezonowa-zal-2-4 (PDF, 506.64Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
115 reklama-sezonowa-zal-2-5 (PDF, 957.24Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
116 reklama-sezonowa-zal-2-6a (PDF, 1.13Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
117 reklama-sezonowa-zal-2-6b (PDF, 1.42Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
118 Uchwała_nazwy_ulicy_ Rokitnikowa_ts (PDF, 499.31Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
119 Projekt uchwały-niepubliczne placówki oświatowe i szkoły (PDF, 882.36Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
120 Projekt uchwały-niepubliczne placówki oświatowe i szkoły (PDF, 882.36Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
121 II.42.2024 - zanonimizowany (PDF, 1.58Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
122 II.5.2024 (PDF, 327.96Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
123 II.6.2024 (PDF, 272.17Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
124 II.7.2024 (PDF, 222.32Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
125 II.8.2024 - zanonimizowany (PDF, 1.28Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
126 II.9.2024 - zanonimizowany (PDF, 944.94Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
127 II.10.2024 - zanonimizowany (PDF, 1,020.89Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
128 II.11.2024 (PDF, 243.90Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
129 II.12.2024 (PDF, 189.34Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
130 II.13.2024 (PDF, 224.24Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
131 II.14.2024 (PDF, 220.28Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
132 II.15.2024 (PDF, 218.56Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
133 II.16.2024 (PDF, 198.72Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
134 II.17.2024 (PDF, 197.45Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
135 II.18.2024 (PDF, 243.90Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
136 II.19.2024 (PDF, 204.29Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
137 II.20.2024 (PDF, 203.18Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
138 II.21.2024 (PDF, 235.28Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
139 II.22.2024 (PDF, 263.41Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
140 II.23.2024 (PDF, 227.72Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
141 II.24.2024 (PDF, 374.27Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
142 II.25.2024 (PDF, 290.30Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
143 II.26.2024 (PDF, 646.43Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
144 II.27.2024 (PDF, 376.10Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
145 II.28.2024 (PDF, 404.14Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
146 II.29.2024 (PDF, 393.79Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
147 II.30.2024 (PDF, 714.42Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
148 II.31.2024 (PDF, 750.25Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
149 II.32.2024 (PDF, 642.71Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
150 II.33.2024 (PDF, 284.45Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
151 II.34.2024 (PDF, 302.16Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
152 II.35.2024 (PDF, 406.34Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
153 II.36.2024 (PDF, 1.13Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
154 II.37.2024 (PDF, 336.73Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
155 II.38.2024 (PDF, 279.45Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
156 II.39.2024 (PDF, 274.90Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
157 II.40.2024 (PDF, 294.43Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
158 II.41.2024 (PDF, 207.35Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
159 Zał. do II.38.2024 (PDF, 1.02Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
160 Zał. do II.39.2024 (PDF, 698.20Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
161 Zał. do II.40.2024 (PDF, 2.35Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
162 zał. nr 1 do II.5.2024 (PDF, 3.12Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
163 zał. nr 1 do II.6.2024 (PDF, 146.47Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
164 zał. nr 2 do II.5.2024 (PDF, 212.97Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
165 zał. nr 2 do II.6.2024 (PDF, 206.93Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
166 zał. nr 3 do II.6.2024 (PDF, 577.19Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
167 zał. nr 5 do II.6.2024 (PDF, 226.46Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
168 zał. nr 6 do II.6.2024 (PDF, 158.77Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 projekt uchwały
169 zał. nr 8 do II.6.2024 (PDF, 189.04Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
170 zał. nr 9 do II.6.2024 (PDF, 228.12Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
171 zał. nr 11 do II.6.2024 (PDF, 258.12Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
172 zał. nr 12 do II.6.2024 (PDF, 184.88Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
173 Załącznik Nr 1.1 do uchwały o opłacie miejscowej 2024 (PDF, 1.82Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 informacja
174 Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024-2039 (PDF, 327.96Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
175 Uchwała Nr II/6/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok (PDF, 272.17Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
176 Uchwała Nr II/7/2024 Rady Miejskiej Władysławowa dnia 29 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/1149/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2024r. (PDF, 222.32Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
177 Uchwała Nr II/8/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PDF, 1.28Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
178 Uchwała Nr II/9/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej o powierzchni 10 m² położonej przy ul. Sportowej we Władysławowie (PDF, 944.94Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
179 Uchwała NR II/10/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej przy ul. Sportowej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo, o łącznej powierzchni 6.641 m² (PDF, 1,020.89Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
180 Uchwała Nr II/11/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa (PDF, 243.90Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
181 Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej, określenia jej zadań i ustalenia składu osobowego (PDF, 189.34Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
182 Uchwała nr II/13/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych (PDF, 224.24Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
183 Uchwała Nr II/14/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Władysławowo w Zgromadzeniu Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej (PDF, 220.28Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
184 Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: wyboru delegata Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Morskich (PDF, 218.56Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
185 Uchwała Nr II/16/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych (PDF, 198.72Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
186 Uchwała Nr II/17/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 w sprawie: wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Władysławowa (PDF, 197.45Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
187 Uchwała Nr II/18/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie: określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy (PDF, 243.90Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
188 Uchwała Nr II/19/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy (PDF, 204.29Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
189 Uchwała Nr II/20/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXV/1185/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2024 (PDF, 203.18Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
190 Uchwała Nr II/21/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo, oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych (PDF, 235.28Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
191 Uchwała Nr II/22/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (PDF, 263.41Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
192 Uchwała Nr II/23/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (PDF, 227.72Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
193 Uchwała Nr II / 24 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 63/2, położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 374.27Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
194 Uchwała Nr II / 25 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki gminnej oznaczonej nr 110, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 07 (PDF, 290.30Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
195 Uchwała Nr II /26/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 274 położonej przy ulicy Władysławowskiej w Chłapowie, obręb ewidencyjny Chłapowo (PDF, 646.43Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
196 Uchwała Nr II /27/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działki gminnej oznaczonej nr 395/7 położonej przy ulicy Dolnej w Chłapowie, w obrębie ewidencyjnym Chłapowo (PDF, 376.10Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
197 Uchwała Nr II / 28 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działki gminnej oznaczonej nr 93/4 położonej przy ulicy Sosnowej w Ostrowie, w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 404.14Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
198 Uchwała Nr II / 29 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działek gminnych oznaczonych nr 494/4 i nr 493/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 393.79Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
199 Uchwała nr II /30/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 226/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 714.42Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
200 Uchwała nr II /31/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa do działki oznaczonej nr 49/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 750.25Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
201 Uchwała nr II/ 32/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa do działki oznaczonej nr 49/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 642.71Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
202 Uchwała nr II /33 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/94 obręb ewidencyjny Władysławowo 02, na rzecz użytkownika wieczystego (PDF, 284.45Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
203 Uchwała nr II /34/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 640/1 obr. Władysławowo 04 w trybie bezprzetargowym (PDF, 302.16Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
204 Uchwała nr II /35/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/68 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym (PDF, 406.34Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
205 Uchwała nr II/36/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 600/4 położonej we Władysławowie na działkę nr 49/10 położoną w Jastrzębiej Górze (PDF, 1.13Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
206 Uchwała Nr II/ 37 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony części działki gminnej oznaczonej nr 110/2 położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 336.73Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
207 Uchwała Nr II/38/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WSR-1.2 (PDF, 279.45Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
208 Uchwała NR II/39 /2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WŻ-1.3 (PDF, 274.90Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
209 Uchwała II/40/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WS-2.1 (PDF, 294.43Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
210 Uchwała Nr II/ 41/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Władysławowo (PDF, 207.35Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
211 Uchwała Nr II /42/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2024r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa (PDF, 1.58Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-06-05 uchwała
212 sprawozdanie-z-realizacji-zadan-sportowych-gminy-wladyslawowo-2023 (PDF, 9.36Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-05 informacja
213 projekt uchwały (004) (PDF, 272.41Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-05 projekt uchwały
214 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi 2023_ (PDF, 13.06Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 projekt uchwały
215 Sprawozdanie Burmistrza Władysławowa z podjętych zarządzeń w okresie od 17 kwietnia 2024r. do 20 maja 2024r. (PDF, 857.70Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-28 projekt uchwały
216 LXXXI1244.2024 - publikacja Dziennik Urzędowy (PDF, 145.82Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-28 projekt uchwały
217 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP WS-2.1 (PDF, 182.53Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
218 Analiza do WS-2.1 (PDF, 112.17Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
219 WS-2.1 ver. 8 Ostateczny (PDF, 2.39Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
220 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP WŻ-1.3 (PDF, 163.06Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
221 Analiza do WŻ-1.3 (PDF, 109.82Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
222 Załącznik uchwała o przyst. WŻ-1.3 (PDF, 581.34Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
223 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP WSR-1.2 (PDF, 166.02Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
224 Aanaliza_zasadnosci_WSR_1_2 (PDF, 184.94Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
225 Zal_graf uchw_przyst_WSR_1_2 (PDF, 971.42Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
226 LXXXI.1246.2024 - publikacja Dziennik Urzędowy (PDF, 146.69Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
227 projekt uchwały - delegat ZPG Zatoki Puckiej (PDF, 111.24Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
228 zmiana uchwały na 2024r. -opłata targowa (PDF, 91.38Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
229 uchwała - inkaso (PDF, 90.95Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
230 projekt - Komisja Statutowa (PDF, 79.20Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
231 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Władysławowa (PDF, 86.33Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-27 projekt uchwały
232 projekt uchwały Inicjatywa Lokalna (PDF, 186.07Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-23 projekt uchwały
233 projekt uchwały Inicjatywa Lokalna (PDF, 186.07Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 projekt uchwały
234 projekt_uchwały_dzierżawa_dz_110)2 (PDF, 306.51Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-23 projekt uchwały
235 projekt_uchwały_dzierżawa_dz_110)2 (PDF, 306.51Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 projekt uchwały
236 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa (PDF, 1.52Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-23 projekt uchwały
237 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa (PDF, 1.52Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 projekt uchwały
238 Projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PDF, 1.23Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-23 projekt uchwały
239 Projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PDF, 1.23Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 projekt uchwały
240 Ekowik_uchwała_zamiana_ts (PDF, 1.06Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
241 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Władysławowo (PDF, 238.32Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
242 Rozstrzygnięcie Nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r - opinia (PDF, 73.32Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 informacja
243 uchwala-krajobrazowa (PDF, 678.26Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
244 zal-nr-2 (PDF, 6.37Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
245 zal-2-1 (PDF, 220.40Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
246 zal-2-2 (PDF, 405.40Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
247 zal-2-3 (PDF, 489.42Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
248 zal-2-4 (PDF, 434.93Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
249 zal-2-5 (PDF, 266.82Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
250 zal-2-6 (PDF, 279.24Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
251 zal-2-7 (PDF, 268.68Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
252 zal-2-8 (PDF, 256.27Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
253 zal-2-9 (PDF, 524.58Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
254 reklama-sezonowa-zal-2-1 (PDF, 588.84Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
255 reklama-sezonowa-zal-2-2 (PDF, 1.84Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
256 reklama-sezonowa-zal-2-3 (PDF, 274.59Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
257 reklama-sezonowa-zal-2-4 (PDF, 506.64Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
258 reklama-sezonowa-zal-2-5 (PDF, 957.24Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
259 reklama-sezonowa-zal-2-6a (PDF, 1.13Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
260 reklama-sezonowa-zal-2-6b (PDF, 1.42Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
261 reklama-sezonowa-zal-2-7a (PDF, 2.35Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
262 reklama-sezonowa-zal-2-7b (PDF, 4.23Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
263 reklama-sezonowa-zal-2-8 (PDF, 1.03Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
264 reklama-sezonowa-zal-2-9 (PDF, 1.17Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
265 WPF (PDF, 3.39Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
266 zmiany do budżetu (PDF, 2.74Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
267 projekt UCHWAŁA - OPŁATA MIEJSCOWA 2024 (PDF, 110.89Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
268 Załącznik Nr 1.1 do uchwały o opłacie miejscowej 2024 (PDF, 867.38Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
269 Projekt uchwały w sprawie 5. odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej o powierzchni 10 m² położonej przy ul. Sportowej we Władysławowie (PDF, 868.99Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
270 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej przy ul. Sportowej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo, o łącznej powierzchni 6.641 m² (PDF, 955.70Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
271 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa (PDF, 130.37Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
272 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych (PDF, 115.56Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
273 Projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Władysławowo w Zgromadzeniu Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej (PDF, 111.37Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
274 Projekt uchwały w sprawie określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy (PDF, 115.61Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
275 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo, oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych (PDF, 118.00Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
276 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (PDF, 114.52Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
277 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 63/2, położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 279.67Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
278 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki gminnej oznaczonej nr 110, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 07 (PDF, 320.76Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
279 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 274 położonej przy ulicy Władysławowskiej w Chłapowie, obręb ewidencyjny Chłapowo (PDF, 599.63Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
280 Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działki gminnej oznaczonej nr 395/7 położonej przy ulicy Dolnej w Chłapowie, w obrębie ewidencyjnym Chłapowo (PDF, 280.96Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
281 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działki gminnej oznaczonej nr 93/4 położonej przy ulicy Sosnowej w Ostrowie, w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 347.61Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
282 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działek gminnych oznaczonych nr 494/4 i nr 493/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 308.88Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
283 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 226/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 822.00Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
284 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 767.04Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
285 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 777.08Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
286 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/94 obręb ewidencyjny Władysławowo 02, na rzecz użytkownika wieczystego (PDF, 260.74Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
287 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 640/1 obr. Władysławowo 04 w trybie bezprzetargowym (PDF, 278.29Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
288 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/68 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym (PDF, 275.74Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
289 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 600/4 położonej we Władysławowie na działkę nr 49/10 położoną w Jastrzębiej Górze (PDF, 1.06Mb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
290 skarga - Hodyński (PDF, 387.96Kb)
II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r.
2024-05-22 projekt uchwały
291 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa (PDF, 130.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
292 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/94 obręb ewidencyjny Władysławowo 02, na rzecz użytkownika wieczystego (PDF, 260.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
293 projekt UCHWAŁA - OPŁATA MIEJSCOWA 2024 (PDF, 110.89Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
294 Załącznik Nr 1.1 do uchwały o opłacie miejscowej 2024 (PDF, 867.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
295 zmiany do budżetu (PDF, 2.74Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
296 WPF (PDF, 3.39Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
297 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (PDF, 114.52Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
298 Projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Władysławowo w Zgromadzeniu Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej (PDF, 111.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
299 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Morskich (PDF, 109.66Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
300 Projekt uchwały w sprawie określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy (PDF, 115.61Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
301 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo, oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych (PDF, 118.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
302 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/1185/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 (PDF, 91.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
303 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy (PDF, 91.42Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
304 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, określenia jej zadań i ustalenia składu osobowego. (PDF, 78.97Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
305 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych (PDF, 115.56Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
306 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych (PDF, 85.41Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
307 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Władysławowa (PDF, 86.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 projekt uchwały
308 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP WS-2.1 (PDF, 183.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
309 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej przy ul. Sportowej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo, o łącznej powierzchni 6.641 m² (PDF, 955.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
310 Projekt uchwały w sprawie 5. odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej o powierzchni 10 m² położonej przy ul. Sportowej we Władysławowie (PDF, 868.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
311 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnejoznaczonej nr 63/2, położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 279.67Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
312 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działek gminnych oznaczonych nr 494/4 i nr 493/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 308.88Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
313 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działki gminnej oznaczonej nr 93/4 położonej przy ulicy Sosnowej w Ostrowie, w obrębie ewidencyjnym Ostrowo (PDF, 347.61Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
314 Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działki gminnej oznaczonej nr 395/7 położonej przy ulicy Dolnej w Chłapowie, w obrębie ewidencyjnym Chłapowo (PDF, 280.96Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
315 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki gminnej oznaczonej nr 110, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 07 (PDF, 320.76Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
316 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 640/1 obr. Władysławowo 04 w trybie bezprzetargowym (PDF, 278.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
317 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/68 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym (PDF, 275.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
318 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 274 położonej przy ulicy Władysławowskiej w Chłapowie, obręb ewidencyjny Chłapowo (PDF, 599.63Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-20 projekt uchwały
319 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Władysławowo (PDF, 238.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-20 projekt uchwały
320 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 600/4 położonej we Władysławowie na działkę nr 49/10 położoną w Jastrzębiej Górze (PDF, 1.06Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-20 projekt uchwały
321 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WŻ-1.3 (PDF, 619.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-20 projekt uchwały
322 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WSR-1.2 (PDF, 622.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-20 projekt uchwały
323 I z dn. 07.05.2024r. (PDF, 320.37Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-14 protokół
324 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 777.08Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-10 projekt uchwały
325 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 767.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-10 projekt uchwały
326 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 226/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 822.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-10 projekt uchwały
327 I.4.2024 - głosowanie imienne radnych (PDF, 89.43Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-10 projekt uchwały
328 I.3.2024 - głosowanie imienne radnych (PDF, 91.35Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-10 projekt uchwały
329 I.2.2024 - głosowanie imienne radnych (PDF, 90.60Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-10 projekt uchwały
330 I.1.2024 - głosowanie imienne radnych (PDF, 89.91Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-10 projekt uchwały
331 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 777.08Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-10 projekt uchwały
332 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 49/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra (PDF, 767.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-10 projekt uchwały
333 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 226/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie (PDF, 822.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-10 projekt uchwały
334 I.4.2024 (PDF, 230.38Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-09 uchwała
335 I.3.2024 (PDF, 218.73Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-09 uchwała
336 I.2.2024 (PDF, 194.56Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-09 uchwała
337 protokół Komisji Skrutacyjnej - Wiceprzewodniczący (PDF, 86.67Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-09 uchwała
338 I.1.2024 (PDF, 202.63Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-09 uchwała
339 protokół Komisji Skrutacyjnej - Przewodniczący (PDF, 82.06Kb)
I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa
2024-05-09 uchwała
340 zał. nr 1 do LXXXI.1244.2024 (PDF, 3.25Mb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
341 zał. nr 2 do LXXXI.1244.2024 (PDF, 215.68Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
342 zał. nr 3 do LXXXI.1244.2024 (PDF, 118.36Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
343 zał. nr 1 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 206.14Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
344 zał. nr 2 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 230.88Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
345 zał. nr 3 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 577.89Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
346 zał. nr 4 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 150.79Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
347 zał. nr 5 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 237.96Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
348 zał. nr 8 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 190.14Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
349 zał. nr 11 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 255.92Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
350 zał. nr 12 do LXXXI.1232.2024 (PDF, 185.60Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
351 zał. nr 1 do LXXXI.1231 (1) (PDF, 3.12Mb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
352 zał. nr 2 do LXXXI.1231 (2) (PDF, 210.58Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
353 zał. do LXXXI.1245.2024 (PDF, 3.59Mb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 informacja
354 Uchwała Nr LXXXI/1246/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych należących do Gminy Władysławowo (PDF, 240.46Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
355 Uchwała Nr LXXXI/1245/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 (PDF, 222.49Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
356 Uchwała Nr LXXXI/1244/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnozachodniej części miejscowości Ostrowo, oznaczonego symbolem O-1.1 (PDF, 617.09Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
357 Uchwała nr LXXXI/1243/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w nieruchomościach nr 441/21, nr 441/61 i nr 441/62 położonych w Ostrowie (PDF, 652.96Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
358 Uchwała nr LXXXI /1242/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami 93/27, 93/28, 93/29 położonych w obrębie Ostrowo, stanowiących własność Gminy Władysławowo (PDF, 289.29Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
359 Uchwała nr LXXXI /1241/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo składającej się z działek o numerach 32/3, 32/4, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10 obręb ewidencyjny Władysławowo 05 (PDF, 331.31Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
360 Uchwała Nr LXXXI /1240/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 64, położonej przy ulicy Rozewskiej w Jastrzębiej Górze k.m. 8 (PDF, 640.20Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
361 Uchwała Nr LXXXI /1239 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71, położonej przy ulicy Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze k.m. 9 (PDF, 331.81Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
362 Uchwała Nr LXXXI /1238/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 184, położonej przy ulicy Żeromskiego we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 02 (PDF, 384.25Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
363 Uchwała Nr LXXXI / 1237 / 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 71/104 położonej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 09 (PDF, 350.09Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
364 Uchwała Nr LXXXI /1236/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 32/9, położonej na rogu ulicy Morskiej i Brzozowej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 350.92Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
365 Uchwała Nr LXXXI /1235/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 13, położonej przy Skwerze Antoniego Abrahama we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 367.32Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
366 Uchwała Nr LXXXI/1234/ 2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 2/4, położonej przy ulicy Sportowej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 (PDF, 378.05Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
367 Uchwała Nr LXXXI/1233/2024Rady Miejskiej Władysławowaz dnia 26 kwietnia 2024r.w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa (PDF, 197.25Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
368 Uchwała Nr LXXXI/1232/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok (PDF, 283.08Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała
369 Uchwała nr LXXXI/1231/2024Rady Miejskiej Władysławowaz dnia 26 kwietnia 2024 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024-2039 (PDF, 217.59Kb)
LXXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.04.2024r.
2024-05-06 uchwała