Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
12-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Sala obrad

Porządek obrad

  • 1. Ponowne rozpatrzenie skargi na działalność sołtysa
  • 2. Zapoznanie się z opinią do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie przekazania skargi z dnia 31 stycznia według właściwości