Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych

Data posiedzenia
13-06-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Sala obrad

Porządek obrad