Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych

Data posiedzenia
10-07-2024, godz. 08:30
Miejsce posiedzenia
Sala obrad

Porządek obrad