Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zły stan zdrowotny drzewostanu przy ul. Starowiejskiej

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Gminy Władysławowo
data wpływu: 2019-01-17, data przekazania: 2019-01-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Dettlaff radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Władysławowo

Wydział merytoryczny: Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami, data odpowiedzi: 2019-01-22