Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wypłat wynagrodzeń oraz dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach zarządzanych przez Gminę Władysławowo.

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Władysławowo
data wpływu: 2019-05-16, data przekazania: 2019-05-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zamek-Gliszczyński radny Razem Odpowiedzialnie

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Władysławowo

Wydział merytoryczny: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych , data odpowiedzi: 2019-05-28