Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o ponowne przeanalizowanie czy zabezpieczenia ścieżki rowerowej w Chałupach są wykonane zgodnie z regulacjami.

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Gminy Władysławowo
data wpływu: 2019-06-06, data przekazania: 2019-06-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Antoni Glembin radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej , data odpowiedzi: 2019-06-07