Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Budzisz członek Razem Odpowiedzialnie
Antoni Glembin członek
Kamila Janowicz członek Razem Odpowiedzialnie
Dorota Jeka członek Razem Odpowiedzialnie
Anna Kollek 0przewodniczący Razem Odpowiedzialnie
Grzegorz Zamek-Gliszczyński członek Razem Odpowiedzialnie