Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz  Głowienka

Mariusz Głowienka

Radny

Okręg: część Osiedla Cetniewo, zdobyte głosy: -, przynależność: bezpartyjny, klub: Razem Odpowiedzialnie

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Kultury, Sportu, Porządku Publicznego stała I/3/2018 przewodniczący
Komisja Gospodarcza stała I/3/2018 oraz XXIV/334/2020 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
10 Zapytanie dotyczące podmiotu odpowiedzialnego i wysokości kosztów utrzymania "Orlików". wniosek 2019-03-14
11 Wniosek o udzielenie informacji na temat umundurowania bojowego jednostek OSP w Gminie Władysławowo wniosek 2019-03-14 2019-03-27
18 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zakup dwóch łodzi dla dzieci uczęszczających na zajęcia żeglarstwa. wniosek 2019-12-11 2019-12-18
19 Wniosek o montaż dodatkowej skrzynki z włącznikami światła na "Orliku" przy Szkole nr 2 we Władysławowie. wniosek 2020-03-12 2020-07-07
22 Wniosek o umieszczenie w wykazie gruntów gminnych do dzierżawy działki gminnej nr 333/4. wniosek 2020-11-17
23 Wniosek o rozpoczęcie prac nad zmianą zapisów Regulaminu przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe, nagród dla trenerów oraz przyznawania wyróżnień osobom wspomagającym rozwój sportu w Gminie Władysławowo oraz zwiększenia środków z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski o kwotę 100.000zł (w podziale projekty miejskie 250 tys. zł, projekty wiejskie 200 tys. zł) wniosek 2021-01-21 2021-05-27
27 Wniosek o uszczegółowienie kosztów wykazanych w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2020 r. Centrum Kultury we Władysławowie z wyłączeniem pozycji: Wynagrodzenia osobowe z odprawiani i nagrodami jubileuszowymi) wniosek 2021-04-15 2021-04-28
32 Wniosek Komisji Kultury, Sportu, Porządku Publicznego Rady Miejskiej Władysławowa (dotyczy spraw różnych) wniosek 2021-09-16
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos