Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o informacje dotyczące jednostek i osób biorących udział w projektowaniu ścieżki rowerowej w Chałupach

Numer: 12, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Gminy Władysławowo
data wpływu: 2019-04-08, data przekazania: 2019-04-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Antoni Glembin radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Władysławowo

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej , data odpowiedzi: 2019-04-18